MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen, zijn de afgelopen jaren veel gehoorde termen.
Iedereen lijkt ineens bezig te zijn met het milieu.

ITM Maters BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht blijft voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties.
Met alle medewerkers streven we naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P's: Profit, People en Planet, wat zoveel wil zeggen als: winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu. Het tegenwoordig Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
ITM Maters is zich ervan bewust, dat de schadelijke uitstoot van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat ons wagenpark een behoorlijke uitstoot met zich meebrengt. De daaruit voortvloeiende kosten en zorg voor ons milieu hebben er voor gezorgd, dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van Maters en ons onze samenleving als geheel.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van groot belang dat ook iedere medewerker zijn bijdrage hieraan levert.

Contactgegevens

ITM Internationaal transport
Maters B.V.

Polseweg 11
6851 DA  Huissen

026 3250 895